Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania powstał w 2005 z inicjatywy Włodzimierza Kaczkowskiego i Elwiry Piorun. To jeden z najstarszych festiwali tanecznych w Warszawie. Początkowo celem inicjatywy była konfrontacja zespołów z Europy Środkowej, wymianę doświadczeń i technik. Uwzględnienie w programie mało rozpoznanych w Polsce pod kątem tańca współczesnego krajów, takich jak, Słowacja, Czechy, Białoruś i Rosja, miało zwrócić uwagę na ciekawe działania, częściowo wspólny kontekst historyczny i możliwość współpracy. Jednak już od początku poza artystami z krajów poza Grupą Wyszehradzką oraz krajami sąsiedzkich w festiwalu uczestniczyli twórcy z całej Europy. Wraz z upływem lat coraz bardziej zacierała się geograficzna swoistość Festiwalu Zawirowania. Niezmienny pozostał profil festiwalu, koncentrujący się wokół formuły teatru tańca. Obecnie, organizatorzy - formalnie to Fundacja Scena Współczesna - każdego roku starają się tworzyć repertuar festiwalu w oparciu o konkretny temat lub region geograficzny. 

Od początku istnienia festiwalu, do Warszawy zapraszane są zarówno uznane zespoły taneczne jak i mniejsze grupy z Europy i z całego świata. Wśród najważniejszych gwiazd w Warszawie wystąpiły zespoły: Cullberg Ballet, Kibbutz Contemporary Dance Company, Norrdans, LeeSaar, Zapalla Dance Company, Granhoj Dans, Tchekpo Dance Company, China New Wave, Didier Theron Company i wiele innych. 

Festiwalowi co roku towarzyszy blok warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez zaproszonych gości. Spektakle Międzynarodowego Festiwalu Tańca Zawirowańnia prezentowane były na rozmaitych scenach Warszawy, m.in. w Starej Prochoffni, Collegium Nobilium, na scenie przy ul. Belwederskiej, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, w Teatrze Studio czy w Centrum Teatru i Tańca w Warszawie (scena przy ul. Bruna 9).