Cele:

 

  • Centrum współpracy międzynarodowej w Warszawie
  • Międzykulturowa wymiana idei i metod pracy
  • Zdobywanie nowych kontraktów
  • Warsztaty z udziałem zagranicznych pedagogów
  • Platforma wymiany kontaktów
  • Międzynarodowe produkcje i koprodukcje taneczne
  • Międzynarodowe wymiany artystyczne
  • Międzynarodowe tournée
  • Międzynarodowe projekty taneczne online

 

Chcemy dzielić się inspiracjami z innymi. Chcemy kontynuować pracę nad silną platformą tańca współczesnego i tworzyć międzynarodowe produkcje. Zawirowania oferują możliwość współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy. Jesteśmy otwarci na współpracę polegającą na wzajemnej wymianie, prezentacji spektakli tanecznych, udziale w festiwalach i konkursach, budowie sieci kontaktów oraz koprodukcji projektów.